YDELSER

Første møde

Det er her vi i gangsætter arbejdet og afklarer forventningsafstemningerne.

Vi er fleksible mht. mødetid -og sted. Det kan foregå på vores kontor eller hjemme hos jer.

 

 

FØRSTE MØDE - PRIS FOR CA. 2 TIMER

KR. 1.495,- INKLUSIV MOMS

Dette fratrækkes, hvis i vælger at fortsætte samarbejdet til næste fase.

Skitseforslag

PRIS STARTER FRA KR. 6.900,- INKLUSIV MOMS

 • Plantegninger: Vi indretter boligen efter jeres ønsker og behov
 • Facadetegninger: Bygningens ydre udtryk illustreres
 • 3D visualisering: Vi visualiserer din drøm i 3D
 • Myndigheder: Vi opstarter et forhåndsdialog med myndighederne
 • Økonomi: Vi estimerer et økonomisk skøn for hele projektet

 

Myndighedsprojekt – Til Kommunen

PRIS STARTER FRA KR. 12.900,- INKLUSIV MOMS ​

  • Situationsplan: Vi placerer bygningen på grunden efter regelsættet
  • Tegningsmateriale: Målfaste plantegninger, facadetegninger, og snittegninger
  • Beskrivelser: Overordnet materialevalg og bygningsdelsbeskrivelser
  • Energiberegninger: Krav fra myndighederne (kan bestilles i gennem os)
  • Ingeniørberegninger: Krav fra myndighederne (kan bestilles i gennem os)
  • Ansøgning om byggetilladelse: Digitalt ansøgning i Byg & Miljø og dialogen med kommunen

Projektering af udbudsmateriale og Byggeaftaler

Pris starter fra kr. 16.900,- inklusiv moms

 

  • Detaljeret tegningsmateriale: Samlingsløsninger og knudepunkter
  • Bygningsdelsbeskrivelser: Entreprenørerne kan afgive tilbud
  • Vi tegner til håndværkerne: Du får et mere præcist tilbud
  • Indhentning af tilbud: Vi vurderer de indhentede tilbud
  • Kontrakt: Vi anbefaler entreprenører og håndværkere
  • Vi gennemgår entreprenørens garantiordning og forsikring
  • Entreprisekontrakt/aftale med entreprenør

Tilsyn ved byggeriet

Pris kr. 895,-/time inkl. moms efter medgået tid.

 • Fagtilsyn på byggepladsen
 • Økonomistyring igennem byggeriet
 • Byggemøde: Vi afsætter 6-8 byggemøder
 • Sikkerhedsmøde: Koordineringen gives til valgt entreprenør
 • Aflevering: Den endelige aflevering med tilhørende dokumenter
 • Mangelopfølgning: Mangellisten gennemgås og udbedringer aftales nærmere med entreprenøren 

Hvordan fungerer vores samarbejde?

Hos Symbiose Arkitekterne får du dine drømme skitseret til virkelighed. 

Ved vores møder lytter vi til jeres ønsker, behov, prioriteter, og begrænsninger Vi tager os tid til at lytte til jeres tanker, visioner og spørgsmål.Vi har erfaring med, at et godt tilfredsstillende resultat er betinget af forventningsafstemning. 

Vi er gode til at omsætte jeres tanker og drømme til miljørigtige, bæredygtige og økonomiske løsninger. 

Løsninger, som også er økonomiske fremadrettet. 

Vi sørger for indsamlingen af den nødvendige viden samt de nødvendige materialer, der har relevans for netop den opgave, vi hjælper jer med. 

Det gør vi for dig, før vi bygger

Et byggeprojekt kræver forarbejde og kendskab til lovgivningen. 

Vi undersøger kommuneplanen, lokalplanen, bestemte servitutter og dekreter som vi skal tage højde for inden- og under projekteringen for at udføre et skitseprojekt. 

Når skitsen er udfærdiget, ønsker vi et fortsat samarbejde med jer, hvor vil sørge for nedenstående. Ønsker I at gå ad andre veje, afslutter samarbejdet her med ønske om det bedste for jeres videre projekter. 

Med et skitseprojekt i hånden kan I ansøge om et realkreditlån hos banken. Herefter kan vi fortsætte med byggeprojektet. Man opnår dermed en reel værdi allerede når man har et skitseprojektet. 

Næste fase er Myndighedsprojektet. Her vil vi udarbejde de nødvendige tegningsmaterialer mm som kan give anledning til en byggetilladelse. 

Bemærk venligst, at ved projekteringen af visse opgaver kræver kommunerne ingeniørberegninger (statisk rapport) samt energiberegninger (energirapport). 

Her er Symbiose Arkitekterne godt positioneret, da vi allerede har flere samarbejdspartnere som ingeniører og energikonsulenter, som tilbyder deres ydelse i gennem os til fordelagtige priser. 

Når kommunen har udstedt en byggetilladelse

Vi kan nu starte detaljeringsarbejdet af tegningsmaterialerne som håndværkerne og entreprenørerne kan bruge til at afgive tilbud efter. Det er klart at foretrække, at vi indhenter tre forskellige tilbud, som man kan give og muligheden for at indgå i et dialog med entreprenørerne for derefter at hjælpe jer med at vælge den rette til opgaven. Vi kan vælge at samarbejde med de enkelte fagentreprenører som f.eks. tømrer, murer, vvs & kloak, elektriker osv eller at vi vælger én totalentreprenør, som er ansvarlig for hele forløbet. 

Det er afgørende, at man i kontrakten udspecificerer det eksakte arbejde, som skal udføres. Betalingsmetoden skal være klar for alle og der vil altid blive overført aftalt beløb for et stykke udført arbejde. Vi fører tilsyn af det udførte samt giver grønt lyst for transaktionen fra bygherren til entreprenøren.

SYMBIOSE ARKITEKTERNE er en aspirerende nystartet virksomhed, som er etableret i 2019. Firmaet har kontor i Brøndby på Dalager 10.

Vi hjælper både private og erhvervskunder med opgaver som nybyggeri, tilbygning, totalrenovering eller delvis renovering, lovliggørelse af eksisterende, køber-rådgivning,  energioptimering. Det betyder at vi tager alle opgavetyper og størrelser seriøst og stræber altid efter at levere en kvalitet som vi kan være stolte af. 

Vi sætter kvalitet meget højt og skaber løsninger for et inspirerende leve- og arbejdsmiljø.
SYMBIOSE ARKITEKTERNE dækker alle faserne: skitseforslag, myndighedsprojekt, projektering af udbudsmateriale og byggeaftaler, tilsyn ved byggeriet.
 
Grundlag for navnet: i biologien er symbiose et mere eller mindre tæt samliv mellem individer tilhørende forskellige arter.
Harmoni er en vigtig faktor i vores arbejde. Virksomheden blev startet af
Jevan Al Kole BYGNINGSKONSTRUKTØR MAK / CONSTRUCTING ARCHITEC